Crama Alira

Intuiție și viziune

Pasionat fiind de vin, omul de afaceri Dr. Karl Hauptmann își dorea o podgorie cochetă, într-o țară de care s-a îndrăgostit la prima vedere: România. Găsirea acestui paradis a fost o pură întâmplare. După ce prima suprafață de pământ cercetată s-a dovedit a avea prea multă sare în sol, echipa, la întoarcere, a trecut prin zonă. Atunci Marc Dworkin, enologul francez trimis de Karl, a văzut din mașină dealurile însorite din Aliman. S-a oprit și a cercetat în liniște și îndeaproape locul unde, pe atunci, se întindea un lan mare de porumb. Este unul dintre talentele lui, să simtă respirația pământului. După nu mult timp, acel loc avea să găzduiască și să se bucure de rânduri superbe de viță-de-vie.
Selectarea intuitivă a terenului a fost doar începutul unui studiu minuțios. Însă analizele detaliate ale solului, trimise la laboratoare din Franța, nu au făcut decât să confirme talentul lui Marc Dworkin pentru vie și vinuri. A avut dreptate!

Acum, paradisul de la Aliman este complet.

Terroir-ul la Aliman și Rasova

Terroir – caracteristici

  • Regiunea viticolă Colinele Dobrogei face parte din Podișul Dobrogei, delimitat între Dunăre, Marea Neagră și frontiera cu Bulgaria.
  • Particularități fizico-geografice: predominant relief de platou, ce alternează cu zone cu altitudine scăzută, cu sol caracterizat prin fragmentare, înveliş loessic și un climat continental umed, propice stepei și silvostepei pontice și viei.
  • Eco climat: cantitate mare de radiație globală (89-91kcal/cm) și de resurse heliotermice (IH=2.37- 2.45), în condițiile unor resurse hidrice dintre cele mai scăzute (CH =0.7 – 0.8).
  • Regim de precipitații: scăzut (212 – 257 mm în perioada de vegetație)
  • Particularități litologice: predomină depozitele de loess, întrerupte de aparițiile de calcare cochilifere, de natură sarmatică. Loessul prezintă o textură luto-nisipoasă, iar pe versanți și pe solurile puternic erodate se întâlnesc rendzinele.

Terroir influențe

Toate aceste caracteristici tehnice favorizează creșterea de viță-de-vie de o calitate superioară și a unor vinuri bogate, fructuoase, de excepție. În fond, asta este tot ce ne-am dorit, să obținem vinuri bune pentru oameni care le merită. Pentru că atunci când cineva gustă din vinurile noastre, nu simte doar aromele puternice sau structura complexă, simte și povestea din spatele vinurilor, munca grea a fiecărei persoane care a investit efort, timp și pasiune pentru a oferi un moment extraordinar: vinurile Alira.